Vzdělávání pedagogického sboru

img
Naše škola

Vzdělávání pedagogického sboru

Vzdělávání nejen pedagogického sboru, ale všech zaměstnanců školy je oblast, na kterou klademe ve škole velký důraz.

Vzdělávání probíhá:

  • vzděláváním celé sborovny (tedy obecné metodické semináře přivážíme do školy – tím šetříme čas i peníze)
  • formou individuálního vzdělávání (individuální semináře pořádané vzdělávacími organizacemi, individuální studium literatury)

Vzhledem k tomu, že na vzdělávání je ze strany státu pro školy počítáno jen s velmi omezenými zdroji, snažíme se získat finance z evropských dotací a fondů; dále spoluprácí s organizacemi, které přijímají dotační tituly a zvou školy ke spolupráci; v neposlední řadě také sponzorskými dary.

rb

Výběr ze vzdělávácích programů, kterými naše pedagogové prošli a procházejí

  • 2010 – 2013: Zvyšování konkurenceschopnosti pedagogických pracovníků, o.s. Step by step
  • 2010: Respektovat a být respektován
  • 2012 – 2013: EU Investice do rozvoje vzdělávání; rozvoj a zvyšování pedagogických kompetencí
  • od 2013 – 2014: Školy v pohybu, AISIS, otázky hodnocení a kooperace, vzdělávání managmentu školy
  • 2013: Finanční gramotnost, Fichtner, s.r.o.
  • 2014 – 2015: ICT nás baví, Společnost pro kvalitu školy, s.r.o.; vzdělávání pedagogického sboru v oblasti ICT

Vzdělávací programy