Sdružení rodičů

img
Pro rodiče

Sdružení rodičů

Milí rodiče, 

vítejte po prázdninách zpět ve škole. Doufáme, že jste si volné dny spolu se svými dětmi užili. Snad se Vám podařilo konečně po delší době strávit volno, tak jak to bylo dříve, a že jste zvládli splnit si některé plány a výlety. Očekáváme, že školní rok už bude v normálním duchu. 

Na začátek školního roku máme pro vás několik zpráv: 

DŮLEŽITÉ: 

1) Vzhledem k tomu, že některým členům Sdružení již jejich děti odešly ze všenorské školy, hledáme nové členy, kteří by s námi spolupracovali a dále pomáhali škole. Nemějte obavu, práce ve sdružení není časově náročná, je spíše nárazová. Budeme rádi za každého nového člena 😊. Pokud byste se k nám chtěli přidat, informujte nás přes třídního učitele Vašeho dítěte. 

2) Prosíme o zaplacení členských příspěvků do Sdružení rodičů. Částku 500,- Kč (800,- za 2 děti) zasílejte na účet číslo: 266662941/0300, variabilní symbol 22X, kde X je třída. Do zprávy pro příjemce uveďte určitě jméno dítěte pro snazší identifikaci Vaší platby. Příspěvek, zašlete, prosím, do konce září. 

Na co škola peníze využije? 

  • socializace žáků 
  • příspěvky na akce školy – Zahradní slavnost, loučení s 9. třídou, vítání 1. třídy, 
  • celoškolní projekt 
  • a další 

 

PŘEDEM DĚKUJEME! 

Přejeme Vám všem pevné zdraví, pohodový začátek i průběh školního roku :o). 

Výbor Sdružení rodičů 

 

 

O sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z. s. (dále Sdružení) je organizace rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Josefa Kubálka. Sdružení je dobrovolným a samosprávným subjektem a má sídlo na adrese školy (Všenory, Karla Majera 370, 252 31). Formou se jedná o spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sdružení vzniklo s cílem všestranně podporovat školu. Je jedním z prostředníků spolupráce mezi školou a rodiči. Sdružení škole pomáhá také finančně.

Po dohodě s Radou školy přebírá Sdružení od školního roku 2014/15 správu každoročně vybíraných příspěvků od rodičů určených k podpoře školních aktivit, na které škola sama nemá dostatečné prostředky. Shodně jako v minulých letech je příspěvek stanoven ve výši 500 Kč na žáka ZŠ. Nově jsme umožnili sníženou částku pro sourozence, a to formou příspěvku za rodinu ve výši 800 Kč. Zároveň vítáme další finanční či nefinanční dary, na které vám sdružení může vydat potvrzení o převzetí sponzorského daru.

Zaplacením členského příspěvku a vyplněním přihlášky se rodiče stávají plnoprávnými členy Sdružení. Volí samosprávný orgán (tříčlenný Výbor), mohou kandidovat do Výboru, mohou předkládat náměty a připomínky k činnosti spolku. Dále mohou rodiče prostřednictvím sdružení organizovat např. různé zájmové nebo kulturní aktivity pro děti, pedagogy i veřejnost (po projednání s Výborem spolku).

Velice prosíme rodiče – členy, aby se účastnili krátké členské schůze, která se bude konat 1x ročně nebo podle potřeby.

Jak se stát členem Sdružení

Přihláška je zde ke stažení (nová verze bez rodného čísla a adresy) nebo si ji lze od 26.9. vyzvednout u hlavního vchodu do budovy 1. stupně. Krabice určená k odevzdání přihlášky bude k dispozici tamtéž. Případně lze přihlášku odevzdat do rukou paní zástupkyni Aleně Heckelové nebo v ředitelně školy.

Pokud chcete nadstandardní aktivity školy finančně podpořit, ale nechcete se stát členy, pak můžete peníze Sdružení darovat. Pak prosím tuto informaci napište emailem (rodice.vsenory@gmail.com). Přihlášku nemusíte vyplňovat a do poznámky při platbě převodem uveďte „dar bez členství“.

Platit příspěvky můžete převodem (č. ú. pro ZŠ: 266662941/0300 , prosím pro rok 2015/16 používejte variabilní symbol 15X, kde X je označení třídy, např. pro rodiče dítěte z 1.B nebo 1.A použijte VS 151; do poznámky uveďte jméno dítěte. Dáváme přednost platbě převodem, ale lze platit též v hotovosti přes třídní důvěrníky.

Fakturační údaje

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z.s.

Všenory, Karla Majera 370, 252 31.

IČ: 032 24 538

Email: rodice.vsenory@gmail.com

Soubory ke stažení

  • Stanovy spolku Sdružení rodičů – zde
  • Přihláška ZŠ s informacemi – zde
  • Přihláška MŠ – zde
  • Zápis ze schůze 2019 – zde
  • Rozpočet 2019/20 – zde

Fotogalerie