Sdružení rodičů

img
Pro rodiče

Sdružení rodičů

Milí rodiče,

ve spolupráci s vedením školy se nám podařilo sestavit nový rozpočet Sdružení pro letošní školní rok a nyní je potřeba jej schválit.

Pokud s ním souhlasíte, nemusíte dělat nic.

POKUD NESOUHLASÍTE, NAPIŠTE NÁM TO NA MAIL rodice.vsenory@gmail.com

K 31.8 2019 bylo na účtě Sdružení 74.515,- Kč, které zbyly z předchozích školních let.

K 31.10. 2019 je stav 129.519, – Kč. To je částka zatím nižší, než potřebujeme pro školní rok 2019/20.

Prosíme tedy vás, kteří jste ještě letošní příspěvek neuhradili, abyste tak učinili co nejdříve.

Částku 500,- (800,- za sourozence) pošlete na účet 266662941/0300, v.s. 19x, kde x je třída.

Do poznámky uveďte i jméno dítěte. Děkujeme :o). A samozřejmě moc děkujeme vám všem, kteří máte příspěvky již zaplacené.

Při sestavování rozpočtu jsme vyšli z požadavků učitelů – některé položky se objevují každoročně (např. vítání prvňáčků, jejich první kniha, vyvádění deváťáků), jiné se mění. Letos Sdružení přispěje značnou částkou nejen na celoroční projekt Všenorská naučná stezka, ale i na výjezd do Anglie. Sdružení rodičů bude také proplácet cestovní náklady dětem, které jakkoli reprezentují školu, protože škola tyto výdaje ze zákona hradit nesmí. A to samozřejmě není všechno – více v příloze…

Děkujeme za váš čas, který jste tomu věnovali a za vaše platby a budeme se na vás těšit při 8. ročníku BENEFICE v sobotu 23.listopadu.

Výbor Sdružení rodičů

O sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z. s. (dále Sdružení) je organizace rodičů dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Josefa Kubálka. Sdružení je dobrovolným a samosprávným subjektem a má sídlo na adrese školy (Všenory, Karla Majera 370, 252 31). Formou se jedná o spolek založený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sdružení vzniklo s cílem všestranně podporovat školu. Je jedním z prostředníků spolupráce mezi školou a rodiči. Sdružení škole pomáhá také finančně.

Po dohodě s Radou školy přebírá Sdružení od školního roku 2014/15 správu každoročně vybíraných příspěvků od rodičů určených k podpoře školních aktivit, na které škola sama nemá dostatečné prostředky. Shodně jako v minulých letech je příspěvek stanoven ve výši 500 Kč na žáka ZŠ. Nově jsme umožnili sníženou částku pro sourozence, a to formou příspěvku za rodinu ve výši 800 Kč. Zároveň vítáme další finanční či nefinanční dary, na které vám sdružení může vydat potvrzení o převzetí sponzorského daru.

Zaplacením členského příspěvku a vyplněním přihlášky se rodiče stávají plnoprávnými členy Sdružení. Volí samosprávný orgán (tříčlenný Výbor), mohou kandidovat do Výboru, mohou předkládat náměty a připomínky k činnosti spolku. Dále mohou rodiče prostřednictvím sdružení organizovat např. různé zájmové nebo kulturní aktivity pro děti, pedagogy i veřejnost (po projednání s Výborem spolku).

Velice prosíme rodiče – členy, aby se účastnili krátké členské schůze, která se bude konat 1x ročně nebo podle potřeby.

Jak se stát členem Sdružení

Přihláška je zde ke stažení (nová verze bez rodného čísla a adresy) nebo si ji lze od 26.9. vyzvednout u hlavního vchodu do budovy 1. stupně. Krabice určená k odevzdání přihlášky bude k dispozici tamtéž. Případně lze přihlášku odevzdat do rukou paní zástupkyni Aleně Heckelové nebo v ředitelně školy.

Pokud chcete nadstandardní aktivity školy finančně podpořit, ale nechcete se stát členy, pak můžete peníze Sdružení darovat. Pak prosím tuto informaci napište emailem (rodice.vsenory@gmail.com). Přihlášku nemusíte vyplňovat a do poznámky při platbě převodem uveďte “dar bez členství”.

Platit příspěvky můžete převodem (č. ú. pro ZŠ: 266662941/0300 , prosím pro rok 2015/16 používejte variabilní symbol 15X, kde X je označení třídy, např. pro rodiče dítěte z 1.B nebo 1.A použijte VS 151; do poznámky uveďte jméno dítěte. Dáváme přednost platbě převodem, ale lze platit též v hotovosti přes třídní důvěrníky.

Fakturační údaje

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory, z.s.

Všenory, Karla Majera 370, 252 31.

IČ: 032 24 538

Email: rodice.vsenory@gmail.com

Soubory ke stažení

  • Stanovy spolku Sdružení rodičů – zde
  • Přihláška ZŠ s informacemi – zde
  • Přihláška MŠ – zde
  • Zápis ze schůze 2019 – zde
  • Rozpočet 2019/20 – zde

Fotogalerie