Benefice

img
Základní škola

Benefice

Zábavné benefiční odpoledne 2019

8. ročník BENEFICE proběhl 23. listopadu 2019 a my moc děkujeme, že jste mohli přijít a školu podpořit. MOC DĚKUJEME!

Vážení sponzoři a podporovatelé školy,

vážíme si Vaší veškeré podpory! Finanční, materiální, časové, toho, že na školu myslíte a že jste měli možnost letos dorazit a takto velkoryse Benefici podpořit. Máme dojem, že i děti Benefice baví, více se zapojují a že si odnášejí dobrý pocit ze společné práce a možná i sounáležitosti. A to nás těší nejvíc.

Díky letošní Benefici budeme moci pokračovat v programu primární prevence, jehož cílem je předcházet rizikovému chování žáků školy. Dále budeme moci financovat blokovou tělesnou výchovu pro děti z vyšších tříd a společné tmelící akce. Chceme doplnit venkovní prvky do zahrad MŠ a ZŠ a dopřát dětem jednotná trička pro reprezentaci školy. A jako každý rok budou podpořeny ty děti, které to potřebují, aby se mohly účastnit společného programu.

Benefici 2019 uvedl svým vystoupení a následným workshopem beatboxer Tiny Beat. V provozu byla opět kavárna, v dílnách si děti mohly vyrobit krásné dárky a otevřen byl oblíbený Janin jarmark. Děkujeme, že jste v tak hojném počtu dorazili na tombolu a aukci a doufáme, že se vám ceny a zakoupené dary líbily!

To vše je možné především díky Vám – větším či menším dárcům. Každý dar, přímý finanční, věcný nebo třeba v podobě upečeného koláče jako občerstvení, je pro nás důležitý a velmi si ho vážíme. Za to Vám patří velké uznání!

Děkujeme!

Sdružení rodičů spolu s ředitelkou Renátou Bartoníčkovou

Prohlédněte si: