Žákovský parlament

img
Základní škola

Žákovský parlament

Vítejte v ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU

Náš žákovský parlament tvoří žáci 4. – 9. ročníků naší školy. Členové parlamentu fungují jako spojka mezi svou třídou a vedením školy a účastní se pravidelných setkání. Formálně je práce parlamentu organizována jako dobrovolná setkání žáků. Pravidelných schůzek se tedy mohou v případě potřeby zúčastnit i další žáci, kteří chtějí osobně projednat důležité téma.

Naším cílem je zapojit žáky do rozvoje školy, zlepšování vztahů napříč školou i směrem k veřejnosti, přímá účast na dění současném i budoucím. Aktivity, do kterých jsou žáci prostřednictvím žákovského parlamentu přímo zapojeni, je připravují na skutečný život, na řešení nejrůznějších problémů, rozvíjí jejich občanské kompetence a v životě potřebnou zodpovědnost za vlastní práci a chování.

Možná ještě ve vaší třídě řešíte volbu svých zástupců. V rozhodování vám mohou pomoci následující vodítka. 

Zastupování třídy v parlamentu by mohlo bavit toho,

· kdo se chce podílet na rozvoji naší školy,

· kdo chce vylepšovat vztahy naší školy s okolní veřejností,

· kdo chce poznat žáky i z jiných ročníků a navázat s nimi spolupráci na společných aktivitách,

· kdo se chce zapojit do komunikace mezi školou a veřejností.