Garantované akce

img
Pro rodiče

Garantované akce

Lyžařský výcvik, Akce Tmel, Všenorský víceboj,Celoškolní projekt, Vánoční zpívání, týden škol v přírodě a výletů, Projekty a soutěže, bloková TV, výjezdy do zahraničí (za poznáním, na lyže), Den Země, Sběry druhotných surovin, Cena J. Kubálka, škola Nanečisto, Příprava na budoucí povolání (úřad práce, Schola Pragensis, atp.), žákovský parlament, patronáty, olympijský sazka víceboj, recyklohraní, celé Česko čte dětem