Školy v pohybu – AISIS

img
Vzdělávání pedagogického sboru

Školy v pohybu - AISIS

projekt OPVK – Střední Čechy (výzva č. 2, Globální projekty, oblast podpory 1.3. – DVPP)

Od roku 2013 se naše škola zapojila prostřednictvím AISIS Kladno, Trvalá obnova škol, o. s. do dalšího projektu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jak už jeho název napovídá, budeme se vzdělávat v metodách a formách práce vedoucí k živé a aktivní škole s důrazem na kvalitu vzdělávání a hodnocení. Nedílnou součástí projektu je také zvyšování kompetencí vedení školy.

rb