Organizace školního roku a pravidelné akce

img
Pro žáky

Organizace školního roku a pravidelné akce

Roční plán na školní rok 2022/23 ke stažení zde.

Září 2022

1.9.

Slavností zahájení šk.roku 2022/23

2.9.

PPP Bezoblačno

Běhací scrabble – 2. stupeň

5. – 6.9.

PPP Bezoblačno

Kočičí zahrada, Třídnické hodiny

2. – 9.9.

5. – 9.9.

Plavání 2. třída

Plavání 3. třída

8.9.

Začíná Bloková TV 7. – 9. třídy – podzimní blok

13.9.

Třídní schůzky

19. – 21.9.

PPP Bezoblačno

Akce TMEL 6. třída

28.9.

Státní svátek

Říjen 2022

26. – 27.10.

Podzimní prázdniny

28.10.

Státní svátek

31.10.

Věnec na hrob prof. Kubálka – 9. třídy

Listopad 2022

3.11.

Začíná Bloková TV 7. – 9. třídy – zimní blok

???

Testování SCIO – 9. třídy

17.11.

Státní svátek

18.11.

Ředitelské volno

22.11.

Třídní schůzky – KONZULTACE

Prosinec 2022

19. 12.

20.12.

 

Vánoční zpívání

Vánoční besídky

 

21. – 22.12.

Ředitelské volno

23.12. – 2.1.2023

Vánoční prázdniny

Leden 2023

  

17.1.

Pololetní pedagogická rada

30.1. – 3.2.

Lyžařský výcvik

31.1.

Pololetní vysvědčení

Únor 2023

3.2.

Pololetní prázdniny

13. – 17.2.

Jarní prázdniny

28.2.

Škola nanečisto

Březen 2023

20.3. – 5.4.

Třídní schůzky – TRIÁDY

Duben 2023

Duben/květen ?

Výjezd do Anglie? (nebo podzim 2023 Německo?)

6. – 10.4.

Velikonoční prázdniny

11.4.

Pedagogická rada

13.4.

Začíná Bloková TV 7. – 9. třídy – jarní blok

Polovina dubna

Přijímací zkoušky na SŠ 5., 7. a 9. třídy

18.4.

Zápis do ZŠ

17. – 21.4.

Den Země

Květen 2023

???

Řečnická přehlídka Křížem krážem naším krajem

1.5.

Státní svátek

Některý den 6. – 8.5.

S kolem kolem Svídnice

8.5.

Státní svátek

11.5.

Zápis do MŠ

22. – 26.5.

Pasování na čtenáře 1.třída

27. a 30.5.

Ústní část Závěrečných prací 9. tříd

Červen 2023

1.6.

Projektový den ke Dni dětí

Zahradní slavnost

12.6.

IZS nebo ředitelské volno

13.6.

Schůzka rodičů budoucí 1. třídy

16. – 21.6. (nebo 15. – 20.6.)

Plavání 1. třídy

19. – 23.6.

ŠVP + třídní výlety

23. – 29.6. (nebo 22. – 28.6)

Plavání 2. třída

21.6.

MŠ – informativní schůzka rodičů na šk. rok 2023/24

26.6.

Třídnické práce

27.6.

 

Sportovní den 1. stupeň a MŠ

Preventivní programy; třídnické práce; výlety 2. stupeň

28.6

 

Sportovní den 2. stupeň

Preventivní programy; třídnické práce; výlety 1. stupeň

29.6.

Výlety

30.6.

Vyvádění deváťáků

Závěrečné vysvědčení