Jídelna

Přihlašování ke stravování a platby obědů

Prosíme rodiče, aby přihlašovali na začátku každého školního roku svoje dítě ke stravování, i když už v minulém školním roce na obědy chodilo (nemůžeme sami děti přihlásit, jelikož nevíme, zda-li dítě není nemocné, či je ještě na dovolené a bude-li vůbec denně obědvat). Zaplacení stravného na účet školy nenahrazuje přihlašování ke stravování.

Vyplňte přihlášku ke stravování, kde prosím uveďte datum, od kdy se Vaše dítě začíná na obědy chodit.

Přihlášku lze stáhnout ze školních stránek nebo vyzvednout osobně v kanceláři šk. jídelny.

Zaplacení strávného na účet školy nenahrazuje přihlašování ke stravování.

Přihláška ke stažení zde

Platby obědů provádějte

  • vždy do 10. dne v měsíci
  • hotově v kanceláři ŠJ, kancelář otevřena od 7,30- 9,00 hodin
  • na účet školy(školní jídelny) 30015-224 144 1359/ 0800
  • pro identifikaci platby je dítěti přidělen
  • variabilní symbol, který je důležitý jinak bude platba špatně dohledatelná.
  • v září – rodiče dětem zaplatí za obědy přesnou částku ode dne, kdy se přihlásili ke stravování (+ nedoplatky, – přeplatky z minulého šk. roku). 
  • říjen – květen se platí formou záloh a to jednotně stanovenou průměrnou částkou:
Věk Cena za jeden oběd           Cena za měsíc
7 – 10 let                                        34 Kč                           670 Kč
11 – 14 let              36 Kč        710 Kč
15 a více              38 Kč        750 Kč
   
  • červen – proběhne vyúčtování přeplatků stravného, dětem včas písemně oznámíme, kolik mají platit (nebo kolik jim bude vráceno).
  • Při nezaplacení nebude dítěti dle Vyhlášky č. 107/2008 oběd vydán.

 

Informace pro cizí strávníky

Cena obědu pro cizí strávníky je 80 Kč. Přihlašování je vždy možné dle kapacity školní jídelny. Bližší informace u vedoucí školní jídelny.

Řád školní jídelny – zde.

Informace pro strávníky ZŠ – zde.