img
Vzdělávání pedagogického sboru

Finanční gramotnost

Školení fnanční gramotnosti pro pedagogy naší školy

Od září 2013 se v RVP ZV klade ještě větší důraz na zařazení vybraných témat z oblasti finanční gramotnosti do vzdělávání našich dětí.

Abychom mohli děti zodpovědně v této oblasti vzdělávat, je třeba, abychom se i my, pedagogové, v této oblasti lépe orientovali.

Proto proběhne v posledním červnovém týdnu 2013 školení finanční gramotnosti pro naše pedogogy. Toto školení zajistí jeden z našich rodičů, pan Fichtner (Fichtner s. r. o., finanční poradenství) a my za to děkujeme!

rb

———————————-

Info z minulých let:

Všichni jistě víme z médií jak je dnes důležité orientovat se ve světě financí a finančních produktů.

A tak nás velmi potěšilo, že jsme získali možnost zahájit vzdělávání pedagogů v oblasti finanční gramotnosti.Jeho první část proběhne 1.3.2011 .Nabyté poznatky budou učitelé předávat žákům a vést je k poznání jak se chovat k penězům a orientovat se ve složitém světě financí.

J. Dobruský