Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce – Step by step

img
Vzdělávání pedagogického sboru

Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce - Step by step

rok 2010 – 2013

Naší škole se podařilo v roce 2010 se začlenit do tříletého vzdělávacího programu společnosti Step by Step. V rámci tohoto projektu získávají učitelé nové poznatky, podněty a podporu pro svoji další práci.

Cíle projektu:

Podpořit kompetence učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům

Vytvořit a poskytnout celým školním týmům i jednotlivým učitelům konkrétních škol ucelený blok systematického vzdělávání

Vytvořit manuál zaměřený na individuální přístup k žákům

Poskytnout prostor pro výměnu zkušeností

Další možnosti které vzdělávání poskytuje našim pedagogům následují v přehledu:

PODPORA ŠKOL VE VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO INDIVIDUALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KONZULTACE A SUPERVIZE PRO UČITELE

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ UČITELŮ

MENTORSKÁ PODPORA UČITELŮ

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A SPOLUPRÁCE PROJEKTOVÝCH ŠKOL

Jsme přesvědčeni, že tato vzdělávací aktivita přinese do naší školy nové metody a pomůže zvýšit kvalitu pedagogické práce.

rb

Zde více o projektu a o. s. Step by step