EU – Investice do rozvoje vzdělávání

img
Vzdělávání pedagogického sboru

EU - Investice do rozvoje vzdělávání

Projekt OP VK zaměřený na vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Prohloubení znalostí podporujících rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory je název projektu zaměřeného na maximalizaci efektivity výuky a zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách.

Naše škola se tímto projektem snaží podporovat především osobní a profesní kompetence pedagogických pracovníků, čímž chce zvýšit úroveň školství nejen na své škole, ale taky v celém středočeském kraji.

Tento projekt je koncipován na sedm měsíců – od srpna 2012 do února 2013.

Oficiální zahájení projektu bylo na konci srpna. Hned po zahájení projektu jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele vzdělávání a poté i na dodavatele techniky. Po ukončení výběrového řízení byla na vzdělávání vybrána firma Valero s.r.o., která bude školit naše zaměstnance ve všech kurzech, které máme v projektu.

Základními kameny školení jsou 3 klíčové aktivity, které jsou navržené tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity využívání vhodných metod výuky směřujících k rozvoji žákovských kompetencí.

První klíčová aktivita obsahuje různě zaměřené kurzy, které budou z části probíhat v prostředí školy a obsahují vzdělávací program na zlepšení Komunikace v pedagogické praxi, Řízení a využívání času pro pedagogickou praxi

a další část bude probíhat externě, mimo budovu školy.

Tato část bude obsahovat např. Zvládání emocí nebo Řešení konfliktů pro pedagogickou praxi. Následující aktivita je primárně zaměřena na rozšíření znalostí a schopností pedagogů v oblasti metodiky výuky a užívání modelových situací, které následně umožní žákům snáze pochopit probíranou látku.

Kurzy také proběhnou externě i interně.

Poslední klíčovou aktivitou je rozšířené ovládání moderních ICT a jejich začleňování do výuky. Cílem jednodenních kurzů je doplnit dovednosti při používání moderních výpočetních technologií, aby mohli vytvořit poutavější vyučovací hodiny pro studenty.

Všechny výše popsané prostředky jsou zaměřené na zvýšení zaměstnanosti a zdůraznění potřeby reformovat stávající výukové programy, které již neodpovídají moderním poznatkům.

Základní a mateřská škola Josefa Kubálka se snaží o zpřístupnění výuky pro žáky tak, že budou následně lépe připravení pro začlenění do aktivního života.

O.