Žádost o uvolnění

img
Pro rodiče

Žádost o uvolnění

Nově je potřeba plánovanou absenci nahlásit třídnímu učiteli, ale již není nutné vyplňovat žádost o uvolnění.

Uvolněnka (formulář v příloze) slouží k propuštění žáka, který odchází se školy sám  během vyučování. Není nutné využívat předtištěný formulář, ale stačí lísteček, který bude obsahovat jméno žáka, dobu ve kterou má opustit budovu školy, datum a podpis zákonného zástupce. Pokud žáka vyzvedává v budově školy zákonný zástupce, není nutné vyplňovat uvolněnku.

Soubory ke stažení

  • Uvolněnka z vyučování – zde