Informace z družiny

img
Pro rodiče

Školní družina - platby, otevírací doba, náplň

Informace

ŠKOLNÍ DRUŽINA je otevřena:

ráno: 6.40 – 7.40 v budově 1. stupně; 

odpoledne:  11.40 – 17.15 v budově 1. stupně.

Přihláška do družiny

Poplatek za školní družinu

 
Obec Všenory, jako zřizovatel,  stanovuje pro školní rok 2024/2025 měsíční úplatu za vzdělávání v mateřské škole a školní družině na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1. 2024.
 

Děti které odcházejí do 14.00h (čekající na dopravu, odpolední vyučování a kroužky) budou platit poloviční částky.  Poplatek se vybírá do 30. září a do 28. února, vždy za celé pololetí předem (možno zaplatit na celý rok).

Změny v odchodech ze ŠD musí rodiče zapsat do družinového notýsku, jinak bude dítě odcházet dle zápisního lístku.

Náplň družiny

Školní družina umožňuje všem řádně přihlášeným žákům odpočinkovou, ale i zájmově vzdělávací činnost a přípravu na vyučování.

Pro každý školní rok máme připravené různé sportovní akce na školním hřišti nebo v tělocvičně ZŠ. Např: míčové hry, relaxace, kondiční cvičení, hry na pískovišti … Při špatném počasí na děti čeká celá řada výrobků z papíru, vlny, látky a jiných materiálů. Neopomeneme ani na zpěv při kytaře. Naučí se nové lidové písně a country písně vhodné k táborovému ohni. Při výtvarné činnosti mohou vyzkoušet kresbu štětcem, tužkou, tuhou, vodovými barvami, temperami … Výrobky si děti odnášejí domů a jsou pravidelně přidávány na stránky školy v podobě fotografií. Mohou hrát počítačové a společenské hry nebo sledovat a poslouchat pohádky. O akcích školní družiny Vás průběžně informujeme.

Vychovatelky ŠD

  • Václava Radová
  • Dana Járková
  • Vlasta Strnadová
  • Jana Fejfarová

ŠVP