O škole

img
Základní škola

O škole

O nás
Naše škola je rodinná, všichni se známe, a proto je pro děti bezpečná. Vznikla 1. července 2010 spojením mateřské školy a základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory.  Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je bývalá žákyně školy Kateřina Králová. Josef Kubálek (1876 – 1968) v obci Všenory prožil většinu života a vytvořil zde i část svého obsáhlého díla, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Ve své učitelské i vědecké práci se zaměřil na didaktiku čtení a stal se všeobecně uznávaným odborníkem a profesorem pražského učitelského ústavu. Z jeho slabikářů a početnic „ U nás“ se za první republiky učily statisíce žáků v celém Československu. Budoucí učitelé se připravovali podle Kubálkových didaktik. Z němčiny přeložil základní díla moderní pedagogiky a psychologie. Vrcholem jeho odborné práce je pak spoluautorství Pedagogické encyklopedie (1938 – 1940). Celková kapacita školy stanovená rejstříkem škol je 260 žáků. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky v 1. až 9. postupném ročníku.  Vyučuje se ve dvou od sebe oddělených budovách. První stupeň a jedna třída mateřské školy je v budově ze 70. let, další dvě třídy mateřské školy jsou ve vzdálenější prvorepublikové vile se zahradou, budova 2. stupně je z r. 1936. V obou budovách základní školy je celkem 13 učeben, sborovny a školní jídelna. U budovy prvního stupně je malé hřiště, v budově se nachází tělocvična. Vedle budovy druhého stupně je polyfunkční sportovní hřiště a zahrada se zastřešeným pódiem.