Sdružení rodičů informuje

Milí rodiče,

vítejte po nezvykle dlouhé době zpět ve škole. Doufáme, že jste toto podivné období spolu se svými dětmi zvládli. Že se vám podařilo se třeba na chvíli zastavit a užít si volno anebo jste měli možnost dělat něco nového, na co jste se dlouho těšili. Obdivujeme všechny vás, kteří máte menší děti a museli jim suplovat učitele a přitom ještě zvládali všechnu svou práci.

Na začátek školního roku máme pro vás několik zpráv:

DŮLEŽITÉ:

1) Ve Výboru Sdružení již nemohou být Marie Mráčková a Šárka Mitterwaldová, protože od 1.9. ve škole nemají své děti. Je tedy čas doplnit nové členy a tudíž uspořádat volby do Výboru. > Tímto tedy vyhlašujeme NOMINACI a prosíme ty, kteří se chtějí stát součástí Výboru Sdružení, aby nás informovali skrze svého třídního učitele a to nejpozději do 15.září 2020. > O dalším postupu vás budeme včas informovat.

2) Na tomto místě jsme vás také pravidelně informovali i o připravované BENEFICI. Vzhledem k současné situaci zatím bohužel není jasné, jestli letos tuto akci, na kterou se pokaždé s dětmi a vámi rodiči těšíme, bude možné uspořádat. Nechme se tedy všichni překvapit.

3) A nakonec vás prosíme o zaplacení členských příspěvků do Sdružení rodičů. Částku 500,- Kč (800,- za 2 děti) zasílejte na účet číslo: > 266662941/0300 > Variabilní symbol 20X, kde X je třída. Do zprávy pro příjemce uveďte určitě jméno dítěte pro snazší identifikaci vaší platby. Příspěvek, zašlete, prosím, do konce září.

PŘEDEM DĚKUJEME!

Přejeme vám všem pevné zdraví, optimistickou náladu a snad normální školní rok :o).

Výbor Sdružení rodičů