VZMR

Oznámení o hledání dodavatele – VZMR – „Technické vybavení pro ZŠ Josefa Kubálka Všenory – pořízení učebních pomůcek pro distanční on-line výuku“