Úplata ve školní družině 2024/2025

Na základě novely § 123, odstavec 4 č. zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon) 

                             zřizovatel stanovuje 450 Kč

měsíčně výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině.