Zápis do MŠ

Vážení rodiče

letos bude zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 probíhat v týdnu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Pro děti, které dosáhnou pěti let do 31. 8. 2021, je předškolní vzdělávání povinné.

Vzhledem k covidové situaci, dle nařízení MŠMT, bude zápis do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů.

Je tedy důležité, abyste vyplnili a poslali správně všechny potřebné dokumenty.

Požadované dokumenty pro přijetí do MŠ:

    – vyplněná žádost o přijetí, jejíž součástí je lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte
    – neověřená kopie rodného listu

Kopii rodného listu dítěte potřebujeme k ověření údajů v žádosti. Tato kopie bude následně skartována v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 110/2019, o zpracování osobních údajů v platném znění.

Způsob předání dokumentů

Dokumenty předejte v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 jednou z těchto možností:

1. vhodit do schránky školky na adrese Václava Křena 139, Všenory a napsat mail na krejcirova@skolavsenory.cz, že jste žádost do schránky vhodili

2. poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace, Karla Majera 370, 252 31 Všenory (podací razítko musí být 2. – 16. 5. 2021)

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na krejcirova@skolavsenory.cz

4. do datové schránky školy ydkmpxn

Přijímání dětí se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Těšíme se na vás

Dana Krejčířová

Soubory ke stažení:

Zadost_o_prijeti_MS

Kriteria_prijeti_MS