Přihlášení do školní družiny na školní rok 24/25

Vážení rodiče,

připomínáme, pokud budete chtít, aby Vaše dítko navštěvovalo školní družinu v příštím  školním roce (24/25) je NUTNÉ VYPLNIT A ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU NEJPOZDĚJI V DEN NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠD.

BEZ PŘIHLÁŠKY NEBUDE DÍTĚ VPUŠTĚNO DO ŠD.

JAK, KDE A KDY PŘIHLÁSIT:

  • 28.6. – zápis bude probíhat ve školní jídelně od 8 – 10 hodin (vyplníte tím čas čekání na dítě)
  • Přihlášku naleznete na webu školy

—-  vyplníte a pošlete  jako přílohu na email radova@skolavsenory.cz

—-  vytisknete, vyplníte a přinesete osobně do školy