Seznam přijatých žáků do 1. třídy 2024/25

Na naše nové prvňáčky se budeme těšit v 1. A a v 1. B v září 2024.

Kdo mezi nimi bude, se můžete podívat do seznamu přijatých žáků.

Další informace očekávejte e-mailem.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2024/25