Seznam přijatých ukrajinských žáků do MŠ a ZŠ na školní rok 2022/23

.
Do mateřské školy byly přijaty tyto děti:
MŠ/174/2022
MŠ/175/2022

MŠ/176/2022

Do základní školy byli přijati tito žáci:
ZŠ/170/2022
ZŠ/171/2022
ZŠ/173/2022