Setkávání pěveckého sboru rodičů

Každou středu od 2.11. se budeme v 19 hodin scházet na 1. stupni a společně se připravovat na vánoční zpívání.

Kdo máte chuť si s námi zazpívat nebo zahrát, přijďte! Těšíme se na společné hezké večery. MB.