Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Šablony“

img

Operační program Jan Amos Komenský

I v roce 2023 naše škola žádala o podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naše žádost podaná v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního program Jan Amos Komenský byla úspěšná, a můžeme tak navázat na předchozí projekty realizované v letech 2017-2023.

Projekt s názvem Šablony pro Všenory IV. (reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007719) je realizován od července 2023 do prosince 2025.

Projekt je zaměřen na personální podporu (kdy je finančně podpořena pozice speciálního pedagoga na ZŠ), vzdělávání a spolupráci pracovníků, inovativní vzdělávání, podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a odborná a komunitní setkávání. Do projektu je zapojena škola, školka i školní družina.