Primární prevence

img
Prevence a EVVO

Primární prevence

Harmonogram primární prevence programu Bezoblačno pro 1. pololetí 2016/2017

V příloze níže jsou chronologicky uvedené všechny aktivity realizované v rámci projektu Bezoblačno. Tento projekt nám umožňuje realizovat efektivní primární prevenci na naší škole nyní již od 1. po 9. ročník. V přípravném týdnu byly proškoleny učitelky 1.-5. ročníku kurzem “ Kočičí zahrada“, který v tomto škole implementují ve výuce. Cílem programů je využít při různých technikách a aktivitách dynamiku skupiny, kde si žáci nasimulují situace, s kterými se v reálném životě mohou potkat. Tyto aktivity je možné realizovat díky spolufinancování z dotace MŠMT – program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016 – 0143/PK/2015/2016 a z dotace KÚ – SVČ/PPP/029195/2016.

Níže jsou v přílohách časově uspořádány aktivity realizované či naplánované v rámci primární prevence na naší škole, včetně minimálního preventivního programu na aktuální školní rok.

Projekt primární prevence Bezoblačno pro rok 2015 i 2016 je spolufinancován z dotace MŠMT – program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 – 0143/PK/2015, na rok 2016 – 0143/PK/2015/2016 a z dotace KÚ – SVČ/PPP/029195/2016).

LB

Fotky z projektu Bezoblačno 2016 – programy primární prevence, besedy, semináře ZDE

Z důvodu nemoci mají některé preventivní programy změnu datumu viz. Aktuální harmonogram PP Bezoblačno 2016.

LB

Soubory ke stažení

  • Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 – zde
  • Besedy, programy primární prevence projektu Bezoblačno – zde
  • Besedy, programy primární prevence projektu Bezoblačno pro období září – prosinec 2015 – zde
  • Beseda pro rodiče – Děti on-line aneb co hrozí dětem na internetu – zde
  • Besedy, programy primární prevence projektu Bezoblačno – harmonogram pro období únor – červen 2016 – zde
  • Aktualizovaný program projektu Bezoblačno 2016 – zde
  • Harmonogram projektu Bezoblačno – 1. pololetí 2016/2017 – zde
  • Minimální preventivní program školy 2016-2017 – zde