Bezoblačno 2017/2018

img
Prevence a EVVO

Bezoblačno 2017/2018

Preventivní program zaměřený na rozvoj rozhodovacích dovedností žáků

Pokračováním preventivního programu Bezoblačno naší školy byl blok zaměřený na rozvoj rozhodovacích dovedností žáků. K tomuto bloku jsme využili projekt o zodpovědném rozhodování, Rubikon. Blok byl určen žákům 7. až 9. ročníku a byl rozdělen do tří částí. Cílem a snahou všech částí bylo, aby si žáci uvědomili, zda se rozhodují ve svém životě na základě náhody nebo si vše pořádně promýšlí a rozhodují se tak na základě informací, znalostí a zkušeností.

Nejprve si žáci v hodinách matematiky zkusili hru v kostky, kde opakovaným házením a počítáním „povedených pokusů“ si počítali pravděpodobnost hodu určité hodnoty. Rozhodování na základě náhody!

V druhé části jsme žáky provedli aktivitou „Přežití v poušti“, kde si na základě svých zkušeností a znalostí rozhodovali, jakou prioritu dají předmětům, které jim po havárii letadla zbyli. Tato aktivita byla obohacena překladem do anglického jazyka, takže žáci 8. ročníku měli možnost obhájit svůj názor výběru priority daného předmětu v závěrečné diskusi v angličtině.

Finále celého rozhodovacího bloku primární prevence vyvrcholilo divadelním představením Patrik, které sehrál divadelní spolek Delta. Hra Patrik se věnuje rizikům nekontrolovatelného sázení. Hlavním hrdinou je patnáctiletý Patrik, který propadne on-line sázení. Divadelní představení během chvíle vtáhlo žáky do reálného příběhu, v kterém se rychle z nevinné a zábavné hry stane závislost ohrožující do slova život patnáctiletého kluka. Divadelní představení probíhá interaktivní formou, takže i žáci naší školy se stali herci tohoto představení. Vždy v situaci, kde se hlavní hrdina ocitá na rozcestí, byla hra zastavena a žáci si hlasováním mohli zvolit možnost dalšího vývoje. Mohli rozhodnout, jak se bude příběh vyvíjet.

Věříme, že preventivní program věnovaný rozhodovacím kompetencím, měl smysl a že jeho přínos žáci poznají ve svém budoucím životě.

LB + PV

Akce Tmel

Tento školní rok jsme pojali netradičně. Žáci šesté až deváté třídy si během dvoudenní Akce Tmel vyzkoušeli týmovou spolupráci, jak jsou sami svými nápady či činy přínosní pro svou třídu, jak nastavení a dodržování pravidel je důležité pro jednotlivce i skupinu. První den se neslo v duchu stolní hry Scrabble, kterou hrály třídy proti sobě. Písmenka si však třídy nelosovaly, ale musely si je vyběhat v orientačním běhu. Po zahájení hry během chvilky byli všichni žáci i jejich třídní učitelé vtaženi do hry a bylo báječné sledovat taktiky jednotlivých tříd, hledání si rolí, které vyhovují jednotlivcům, ale zároveň jsou prospěšné pro tým.

Druhý den si každá třída tvořila svá pravidla třídy, tak aby jim byla tzv. šita na míru pomocí aktivizačních technik, a též v každé třídě proběhl preventivní program pod vedením metodičky prevence.

Zpětné vazby od žáků i učitelů byly velmi pozitivní, a proto se těšíme, že se z Akce Tmel stane do budoucna další povedená tradiční událost, na kterou se budou těšit žáci i učitelé 2. stupně. Věříme, že pokud se žáci ve škole cítí se svými vrstevníky v pohodě a bezpečí, přináší to efekt i ve vzdělávací činnosti žáků.

LB + PV