img
Projekty a soutěže

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního projektu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět!

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Recyklohraní umožňuje školám získávat za zpětný odběr elektrozařízení a baterií body, za které potom škola může získat hodnotné odměny. Ve škole máme umístěny sběrné nádoby, zelenou na použité baterie a červenou na drobné vysloužilé elektrozařízení.

Umístění červených kontejnerů:

1. stupeň – vpravo u vchodu do budovy

2. stupeň – u vstupu do keramické dílny za závěsem (zde je též zelená krabice na použité baterie)

Více informací získáte na www.recyklohrani.cz

Zuzana Valešová, Jana Procházková