img
Projekty a soutěže

EU peníze školám

Naše škola je zapojena v projektu OPVK EU peníze školám.

Díky tomuto projektu budou vytvořeny sady digitálních výukových materiálů pro školu, ale i pro veřejnost, zakoupena potřebná technika a proškoleni vyučující školy v rámci ICT seminářů a seminářů čtenářské gramotnosti.

Z projektu získáme mj. novou počítačovou učebnu.

rb

DUMy naší školy vytvořené v rámci projektu

Máte-li zájem o nahlédnutí do našich DUMů, jsou pro Vás k dispozici.

Stačí kontaktovat vedení školy.

rb