img
Historie - Kubálkovo muzeum

Oslavy 28. října

Oslavě státního svátku 28. října věnovala hornomokropeská škola každoročně velkou pozornost. Není se co divit, vždyť celá česká prvorepubliková společnost tento svátek považovala za svůj, stejně tak jako úctu k prezidentu Osvoboditeli T.G. Masarykovi. Správce školy Vojtěch Bezděk, sám velký vlastenec, do kroniky ke školnímu roku 1932 / 1933 zapsal:

„ Oslava svátku 28. října vydařila se co do průběhu, obsahu i počasí nade vše. Obecenstva byl opět slušný počet. Slavnost vztyčení státní vlajky dála se před školou u Masarykovy lípy. Správce školy dal postavit stožár vlajkový, zakoupena jak nová vlajka, tak nový prapor po 38 korunách. Stožár byl zdarma od panství zbraslavského, lano s příslušenstvím 66,60 korun, desky gramofonové (národní hymny a Kdož jste boží bojovníci a sokolská hymna Sukova – Křičkova V nový život) za 50 korun. Věnec a květiny 158,40. Režie slavnosti byla tedy 351 Kč.

O vlajce státní a lásce k republice a svobodě nejen vlastního národa, ale všech národů a celého lidstva, promluvil správce školy. Třída III. pak přednesla sborovou recitaci a slib vlajce. Na to odebral se dlouhý průvod vlajkami zdobený k pomníku padlých, kde po proslovu správce školy a přednesené básni žačkou Blaženou Toučkovou a po zapění smutečního sboru zpěváčky kolegy Zikmundovského položen k pomníku jménem dětí a sboru učitelského krásný věnec.

Odpoledne hráno dvakrát slavnostní loutkové představení Probuzení národa od B. Plumlovské. Hra i výprava opravdu slavnostní a pěkná, ne naivní, alegorie všem pochopitelná, chytla za srdce velké i malé. Vstupné bylo jen dobrovolné a vybralo se 290,30 Kč.“

Jak vidno, vztah k vlasti a jejím dějinám naši učitelé pečlivě pěstovali. Za to jim ještě dnes patří obrovský dík. A všimli jste si také, jak pan řídící vedl pečlivě účetnictví i jen drobných položek? Vypovídá to něco o charakteru člověka, jehož morální povinností je jít příkladem podřízeným i žákům.

-v-