Školní družina

img
Kontakty

Školní družina

Václava Radová (vedoucí vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga)
Dana Járková (vychovatelka ŠD)
Vlasta Strnadová (vychovatelka ŠD)
Jana Fejfarová (vychovatelka ŠD, asistent pedagoga)