Školní poradenské pracoviště

img
Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Kristina Konečná – speciální pedagog

Email: konecna@skolavsenory.cz

Telefon: 728 038 583

Mgr. Lenka Bělohlávková – metodik primární prevence

Email: belohlavkova@skolavsenory.cz

PhDr. Dagmar Olbrich – výchovný poradce

Email: olbrich@skolavsenory.cz

Mgr. Jana Pelinka Doksanská – školní psycholog

Email: doksanska25@gmail.com