Voda v krajině

V rámci našeho ekologického programu Společně s dětmi proti suchu jsme se vypravili pozorovat vodu v blízké krajině. Sledovali jsme tok Mokropeského potoka a jeho průběžné změny – tok v lese, tok v obci. Zahráli jsme si na detektivy, kteří pátrají po příčinách povodní. Dnes již víme, které lidské činnosti negativně působí na vodní toky a způsobují tak povodně.