Týden s písmenem B

Tento týden jsme začali sladce s bábovkou, bubnovali, honili se za bublinami,  hráli si s balónky, zažili cvičný poplach a učili se o přírodě pod stromem. Nechte si vyprávět nad fotkami.

https://skolavsenory.sharepoint.com/:f:/s/fotogalerie/EkY9gloG5YlJg-r42LgJPCcBbJii6tIbATbzV3gJhrdI-g?e=dXeO2h