Těšíme se na Sluníčka

Milá Sluníčka,

ještě zbývá pár dní a přivítáme se společně po prázdninách v naší třídě.

Hanka, Gabča i Alenka se na vás už moc těší :-).

 

Každé pondělí v 8 h začneme nový týden v naší třídě malou logopedickou chvilkou s paní učitelkou  Danou.

Angličtina s Paulou bude vždy v úterý od 8 h. Začínáme 12.9.

Středy od 8 h jsou vyhrazeny paní učitelce Petře a přípravě pro předškoláky.

Tanečky pro Sluníčka začínají ve čtvrtek 21.9. Děti budou docházet do Kulturního domu.

23.9. nás čeká Jablkobraní a malé vystoupení školky v Kulturním domě.

Malá technická univerzita se uskuteční pro třídu Sluníček 25.9. dopoledne v Růžovce. Téma : stavitel, architekt.

Celý školní rok budeme ve Sluníčkách pracovat s kartami ctností.

Karty ctností pro děti

Adaptační program

Je důležité si uvědomit, jak náročnou změnou v životě dítěte nástup do mateřské školy je. Vaše pomoc je v období adaptace nenahraditelná!

Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Cílem je pomoci dítěti adaptovat se, seznámit je s novým prostředím, základními pravidly chování, režimem dne. Adaptační program přispívá k získávání schopnosti pochopit základní požadavky na chování v mateřské škole, rozvíjí schopnosti důležité pro navazování vztahu k druhým dětem.

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, a aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Nechávejte své dítě v mateřské škole pouze po nezbytně nutnou dobu a vyzvedávejte své dítě včas.

Níže popsaný adaptační plán berte jako počáteční návrh, se kterým se dále pracuje podle vašich potřeb. Každé dítě je jiné a je pro něj vhodné něco jiného. Zároveň si uvědomujeme, že i vaše možnosti nejsou neomezené. Uvedená časová rozmezí jsou pouze orientační, navrhovaná s ohledem na zájem dítěte. Čas příchodu a odchodu je na vás.

Návrh individuálního adaptačního plánu.

1. den 7.30–9.00 h (před svačinou)

Přijďte s dítětem do školky společně a společně prozkoumejte nové prostředí. Najděte dítěti značku, ukažte mu, kde najde své oblečení a seznamte ho s ním, aby si ho bezpečně poznalo. Pomozte mu v seznámení s paní učitelkou a novými kamarády. Projděte si společně třídu, podívejte se na hračky a pohrajte si s nimi. Poté společně odejděte a těšte se na druhý průzkumnický den ve školce. Doma si povídejte o tom, co jste ve školce viděli, s jakými hračkami si zítra pohrajete…

2.–5. den 7.30–9.15 h (po svačině)

Přijďte s dítětem společně do třídy, na chvíli si pohrajte a sami odejděte. Dítěti předtím vysvětlete, že si na chvíli pohraje s kamarády bez vás a po svačince ho vyzvednete. Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat. Ve slíbenou dobu přijďte, projevte radost, že si dítě pěkně hrálo a společně odejděte domů. Je důležité, aby se vaše dítě mohlo spolehnout na to, že opravdu přijdete.

2. týden 7.30–12.30 h (po obědě)

Omezte loučení na prostor šatny a předejte s úsměvem dítě paní učitelce ve dveřích třídy. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Neodcházejte však ani narychlo nebo tajně, když vám dítě nevěnuje pozornost. Vyzvedněte si jej po obědě. I při vyzvedávání se může stát, že dítě reaguje pláčem. Je to naprosto přirozená reakce. Dítě nelitujte, že muselo být bez vás.

3. týden 7.30–12.30 h, případně do 15 h a déle

Dítě si vyzvedáváte po obědě do plného zvládnutí adaptace v mateřské škole. Některé děti jsou již připravené na pobyt v MŠ celý den, jiné děti si však ještě musí zvyknout na myšlenku, že budou spát jinde než ve své postýlce. Podle aktuální situace probíhá domluva na odpočívání po obědě a vyzvednutí dítěte po odpolední svačině od 15 h.

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“.
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
  3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
  4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
  7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
  10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.

 

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy. Neváhejte proto být s námi v kontaktu a kdykoli se zeptat na to, co vás zajímá. Řešte s námi případné problémy a věřte nám. Buďte otevření a upřímní. Pokud dítě vidí, že s námi máte otevřený a respektující vztah, stane se pro něj mateřská škola bezpečným prostředím mnohem rychleji.