Surrealisté z 9.B

Při dnešní hodině výtvarné výchovy jsme se seznámili se surrealistickou tvorbou a surrealistická díla jsme také vytvářeli.