Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milé děti a žáci,

naše škola se rozhodla, že se připojíme ke stávce 27. 11. 2023. Uzavřena bude mateřská i základní škola včetně školní družiny a školní jídelny.

Považujeme za důležité sdělit, že nestávkujeme za platy učitelů, i když v této oblasti nebude splněno, co vláda slíbila, ale stávkujeme, protože nechceme snížení úrovně vzdělávání Vašich/našich dětí.

Máme obavu, že plánované škrty mohou konkrétně v naší škole způsobit, že například nebudeme moci:

  • dělit třídy na menší skupiny na výuku jazyků,
  • realizovat Barevné hodiny a Barevné semináře, párovou výuku v některých hodinách, podporovat děti při přípravě na přijímačky na střední školy,
  • zajistit dostatek asistentů pedagoga pro děti se SVP a děti nadané, odbornou podporu školního speciálního pedagoga a školní psycholožky,
  • financovat dostatečný počet nepedagogů (především uklízečky a kuchařky).

Víme, že Vám tím můžeme způsobit komplikace, ale tentokrát jsme se rozhodli dát jasně najevo, že s plánovanými škrty, které se ve školství chystají, nesouhlasíme.

Za celý tým školy Renáta Bartoníčková

Děkujeme za dosud vyslovenou i napsanou podporu.

Další informace a zdůvodnění můžete přečíst zde:

Pokud byste chtěli vývoj ve školství (nejen naši školu) podpořit podepsáním petice:

Petice proti drastickým škrtům ve školství