Stavba Třeťákova

Třeťáci při pracovních činnostech s paní učitelkou L. Oravskou tvoří městečko Třeťákov.

HR