První školní den

Pro naši třídu dnes začal poslední školní rok na všenorské základní škole, pro prvňáčky – jak jinak – první! A my nad nimi budeme v tomto škoním roce držet patronát. Dnes jsme měli tu čest vést jejich kroky k jejich nové paní učitelce. Víte, že jich je ve třídě 18? Stejně jako nás…