Tělesná výchova

img
Předměty

Tělesná výchova

Z důvodu zkvalitnění výuky tělesné výchovy, jsme se rozhodli od školního roku 2018/2019 změnit koncept výuky tělesné výchovy. Dotace 2 hodin tělesné výchovy týdně byla rozdělena do 2 částí. První část výuky je zakomponovaná do rozvrhu v dotaci 1 vyučovací hodiny. Druhá část probíhá formou tematické blokové výuky v podzimním/jarním a zimním cyklu. 

 

Z pohledu pedagogů se i 3. ročník blokové výuky TV ve školním roce 2020/2021 i přes dlouhé uzavřené škol podařil. Bohužel neproběhly zimní bloky a část bloků podzim/jaro.  

Koncept blokové výuky TV je velmi organizačně náročný (plánování každého bloku, rezervace sportovišť, komunikace s žáky napříč ročníky a třídami, administrativa ohledně fakturace sportovišť apod.), ale jsme přesvědčeni, že to stojí za to. Žáci si mohou část předmětu tělesná výchova volit dle svých preferencí a zájmů. Mnoho žáků, tak vynikne a užije si „svou chvilku slávy“ (zkušenosti z jízdy na kole v terénu či na vodě, geocashing apod.)  

I přes náročnost organizační i výkonnostní byla zpětná vazba od dětí pozitivní, což se potvrdilo při zapisování na bloky pro školní rok 2021/2022. Pro mnohé žáky byl jarní blok náhradou zážitků se spolužáky místo výletů či školy v přírodě, které z epidemiologických důvodů nebyli organizovány. 

 

Soubory ke stažení

  • Kritéria hodnocení předmětu tělesná výchova pro žáky 1. – 9. ročníku – zde