img
Předměty

Fyzika

 • Světelné jevy – zde
 • Učinnost, jednoduché stroje, příklady – zde
 • Termika – zde
 • Atomy a záření atomu – zde
 • Jaderná energetika – zde
 • Mechanické vlnění – zde
 • Mechanický kmitavý pohyb – zde
 • Zvuk – zde
 • Astronomie – zde
 • Slunce – zde
 • Mechanická práce – zde
 • Mechanická práce (příklady) – zde
 • Elektromagnetická indukce – zde
 • Energie – zde
 • Jednoduché stroje – zde
 • Elektromotory – zde
 • Polovodiče, vodivost čistých polovodičů – zde
 • Vliv příměsí v polovodiči – zde
 • P-N přechod – zde
 • Diody a světlo – zde
 • Ohmův zákon (teorie) – zde
 • Ohmův zákon (příklady) – zde
 • Práce, výkon (příklady) – zde
 • 1.LP kalometrie – zde
 • Zánik hvězd – zde
 • Vznik a vývoj hvězd – zde
 • Elektrický proud – zde
 • Působení magnetického pole na vodič – zde 
 • Vzájemné působení vodičů – zde
 • Třífázové napětí – zde
 • Elektromotory – zde
 • Biopolární tranzistor – zde