img
Předměty

Chemie

 • Dělení směsí – zde
 • Hmotnostní zlomek – zde
 • Voda – zde
 • Vzduch 1 – zde
 • Vzduch 2 – zde
 • Úprava vody – zde
 • Atomy – zde
 • Prvky, PSP – zde
 • Chemické sloučeniny – zde
 • Chemické prvky – zde
 • Vodík – zde
 • Ověř si svoje znalosti – zde
 • Kyslík – zde
 • Nekovy – zde
 • Chemické reakce – zde
 • Alkalické kovy – zde
 • Kovy – zde
 • Zákon zachování hmotnosti – zde
 • Látkové množství – zde
 • Výpočty z chemických rovnic – zde 
 • Halogenidy – zde
 • Soli vznik a názvosloví – zde
 • Soli a jejich využití – zde
 • Výroba železa a oceli – zde
 • Rychlost chemických reakcí – zde
 • Termochemie – zde
 • Názvosloví rozvětvených alkanů – zde
 • Deriváty uhlovodíků – zde
 • Karboxylové kyseliny – zde
 • Estery – zde
 • Esterifikace – zde
 • Přírodní látky – zde
 • Plasty, syntetick – zde
 • 1. LP chemie – zde
 • 3. LP chemie – zde
 • 4. LP chemie – zde
 • Exkurze do ČOV Dobřichovice – zde
 • Křemík – zde
 • Látková koncentrace (příklady) – zde
 • Oxidačně redukční reakce – zde
 • Teplo a chemická reakce – zde
 • Termochemie – zde
 • Samostatná práce pro 9. třídu – zde
 • Úvod do organické chemie – zde
 • Alkoholy – zde