S odhodláním za poznáním do Oxfordu

img
Projekty a soutěže

S odhodláním za poznáním do Oxfordu

V září vypukne na naší škole soutěž „ Za poznáním s odhodláním do Oxfordu“. Koncem listopadu bude mít 20 vybraných žáků 5. až 9. ročníku možnost jazykového a poznávacího výletu do Velké Británie. Náklady na pobyt, výuku anglického jazyka a dopravu budou hrazeny z dotace EU (Výzva 56 č.1279/56/7.1.1./2015 Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ). LB+MS

Průběh a vyhodnocení soutěže „ S odhodláním za poznáním do Oxfordu“

Na začátku září byla na naší škole odstartována soutěž „S odhodláním za poznáním do Oxfordu“. Do soutěže se přihlásilo 40 žáků z 5. až 9. ročníku, pro které začal měsíční soutěžní maraton. Během něj každý týden plnili úkoly ze šesti předmětů. V průběhu 4 týdnů žáci měli též zpracovat Lapbook na téma Velká Británie. Celé snažení vyvrcholilo událostí „Poslední šance“, která se skládala z testu reálií, konverzace v anglickém jazyce a tvorby plakátu. Poslední šance se již zúčastnilo jen 30 nejvytrvalejších žáků. Celá soutěž vyvrcholila v pondělí 19. 10. 2015 slavnostním vyhlášením v duchu Harryho Pottera. Všichni soutěžící dostávali v průběhu prvních vyučovacích hodin zvací dopisy, kde se dozvěděli, že v 10 hodin jsou očekáváni ve školní jídelně. Zde na ně čekali jejich spolužáci a všichni učitelé, kteří se na soutěži podíleli. Všichni žáci byli rozděleni do 4 kolejí: Nebelvír, Zmijozel, Havraspár a Mrzimor a napjati očekávali, která z kolejí se podívá na místo, kde se Harry Potter natáčel, tedy do Oxfordu. Kouzelný klobouk ze Všenor po chvilce napětí určil koleje Nebelvír a Zmijozel, jejichž soutěžící se vydají na týdenní jazykový kurz do Oxfordu. Všem výletníkům přejeme získání nových znalostí a zajímavé zážitky.

Soutěžení ani výlet by nebylo možné realizovat bez Výzvy 56. Projekt.EU.č. 1279/56/7.1.1./2015. Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ.

LB + organizační tým

Soubory ke stažení

  • Popis výukového zájezdu do Oxfordu – zde
  • Harmonogram soutěže „S odhodláním za poznáním do Oxfordu“ – zde
  • Vzorová strana pro soutěž “ S odhodláním za poznáním do Oxfordu“ – zde
  • Pokyny ke studijnímu zájezdu do Oxfordu v rámci Výzvy 56 (Projekt EU č. 1279/56/7.1.1./2015 – zde