Nepálský projekt – šk. rok 2010/11

img
Projekty a soutěže

Nepálský projekt – šk. rok 2010/11

26. 3. – 3 . 4. 2011

organizuje Základní škola a mateřská škola Všenory ve spolupráci s Česko–nepálskou společností a Technickým muzeem v Brně

určeno pro veřejnost a žáky školy (zakončení Nepálského projektu probíhajícího na všenorské škole v rámci Roku turistiky na podporu zlepšení ekonomické situace Nepálu vyhlášeného nepálskou vládou)

Z a h á j e n í Nepálských dnů – promítání o Nepálu pro veřejnost, společná výroba Ganéši, sypání mandaly

U k o n č e n í Nepálských dnů – výstava prací žáků, rušení mandaly

V ý s t a v y

Nepál – hory (zámek Dobřichovice, velkoformátové fotografie)

Nepál – tradiční řemesla (počítačová učebna školy Všenory, fotografie a DVD o jednotlivých řemeslech, záběry z nepálských dílen)

D í l n y

(škola Všenory, Dobřichovice)

Odlévání ze sádry a malování masky bůžka Ganéši,ruční papír – výroba rámečku z recyklovaného papíru, obrázek s nepálskými motivy, nepálská hudba

výroba chrastítka a hvízdátka podle nepálského vzoru, nepálská kuchyně – dal bhat – tradiční nepálské jídlo, momo taštičky, vosková batika – obrázek s nepálskými motivy

Táňa Slavíková, Česko-nepálská společnost + www.skolavsenory.cz

Děkujeme a jak to bylo

Nepálský projekt, aneb fakta, zajímavosti a svědectví o jedinečné akci naší školy

Projekt probíhal od října 2010 do dubna 2011.

Uskutečnil se za finanční podpory těchto organizací:

Linhartova nadace, Školská rada Všenory, Středisko volného času. DĚKUJEME!

• Na projektu spolupracovali: Technické muzeum Brno, Česko – nepálská společnost, Namaste Nepál, prezident společnosti DCWC Akka Lama, Občanské sdružení pro Všenory ( zabezpečilo čajovnu pro vernisáž, pomoc s dílnami ve škole, shánělo finance, uspořádalo odpoledne pro rodiče s dětmi dodávalo energii a nápady), fotograf Jaroslav Franta ( dokumentoval projekt), rodiče dětí při výtvarných dílnách přímo ve škole, výtvarnice Radka Charapovová ( pracoval s dětmi ve škole a instalovala výstavu), všichni zaměstnanci školy Všenory, kteří se podíleli svou prací i volným časem na zdárném průběhu projektu, ZUŠ Dobřichovice a ZUŠ Černošce – Všenory, Čajírna nad vokem, Pavel Samojský (Ragamala), který obstaral hudební část vernisáže, restaurace Zámecký had ( technické zabezpečení přípravny pohoštění), Městský úřad Dobřichovice (poskytl výstavní prostory), ZŠ v Dobřichovicích ( zapůjčila techniku). DĚKUJME!

• Cíl projektu: v rámci multikulturní výchovy přiblížit žákům rozdílný život u nás a v Nepálu a zviditelnit tuto krásnou zemi. Porovnávat očima a prožitky našich dětí a těch nepálských, které jsou podporovány v rámci adopce na dálku.

7 kroků projektu:

První projektový den ( seznámení s dalekou zemí)

Druhý projektový den ( dílny a prezentace)

Návštěva Akka Lamy a dvou nepálských učitelů (dopis do nepálské školy, diskuze v angličtině)

Výstava Nepál – hory ( fotografie doplněny výtvarnými pracemi žáků)

Vernisáž výstavy ( příprava nepálského jídla, výroba informačních panelů, prodej upomínkových předmětů)

Týden nepálských řemesel (rukodělné dílny a výtvarné dílny, výroba hudebního nástroje, ručního papíru, voskové batiky…)

Zakončení projektu ( pořádá Občanské sdružení pro Všenory).

• Pomoc Nepálu: Prodejem upomínkových předmětů na vernisáži jsme získali 4 300 Kč, které prostřednictvím společnosti Namasté zasíláme na opravu školy zničené vichřicí ve vesnici Simigaon. O.s. pro Všenory získaných 1 700 Kč zasílá prostřednictvím o.s. Lumen na podporu vzdělávání dívky Bishu Maya Saptoka.

• Vernisáž: Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnila téměř stovka hostů, kteří zcela zaplnili výstavní sál i přilehlé prostory. Byla mezi nimi i řada osobností kulturního i politického života z celého Poberouní.

• Publicita: Projekt sledovaly i sdělovací prostředky, které si povšimly nejen výstavy fotografií, ale MF Dnes přinesla také dvě zprávy o dílnách během nepálského týdne.

Střípky z Nepálského týdne

Jak to viděla 6. třída

V příloze najdete článek žáků šesté třídy kteří se stali novináři a sledovali celý nepálský týden

Nepál

Česko-nepálská společnost připravila od svého vzniku v roce 2002 řadu tématických výstav, které mají široké veřejnosti přiblížit přírodu, kulturu, náboženství a způsob života obyvatel Nepálu, této nádherné, nám málo známé země. Výstava fotografií „NEPÁL – hory“, jedna z dlouhodobého projektu, se tentokrát zaměřila na nepálskou krajinu, která je svým vklíněním mezi pásmo Himálaje a indické nížiny velmi členitá a různorodá. Povrch Nepálu o rozloze 147 181 km2 je zhruba ze tří čtvrtin tvořen horami, kopci a říčními údolími s nadmořskou výškou 61 metrů od nejnižšího místa na jihu až k nejvyšší hoře světa Mount Everestu 8850 m na severu země. Jižní horké a vlhké oblasti tzv. Téraje při hranicích s Indií jsou pokračováním Indoganžské nížiny a nepřesahují nadmořskou výšku 300 m.Tato zemědělská oblast tvoří asi jednu čtvrtinu země. Střední, subtropická, největší část území Nepálu (asi polovina) je tvořena pohořími Mahábhárat a Siválik s nadmořskou výškou do 3 000 m a říčními údolími, z nichž nejrozsáhlejší je Káthmándské údolí s hlavním městem Nepálu ve výšce 1 300 m. Severní pás země při hranici s Tibetem pokrývá nejvyšší horstvo naší planety – hřeben Himálají. V jeho nepálské části se nachází přes 240 vrcholů nad 6 000 metrů a 9 osmitisícovek Everest (8850 m), Káčaňdžunga (8586 m), Lhoce (8516 m), Makálu (8463 m), Lhoce Šar (8400 m), Čho Oju (8201 m), Dhaulágirí (8167 m), Manáslu (8163 m) a Annapúrná (8091 m).

Nepálské dny

NEPÁLSKÉ DNY VE VŠENORECH 26. 3. – 3 . 4. 2011

Výstavy

Nepál – hory

Nepál – tradiční řemesla Fotografie a DVD o jednotlivých řemeslech, záběry z nepálských dílen – počítačová učebna

D í l n y

Zahájení Nepálských dnů – promítání o Nepálu pro veřejnost a společná výroba Ganéši a sypání mandaly

Odlévání ze sádry a malování masky bůžka Ganéši

Ruční papír – výroba rámečku z recyklovaného papíru, obrázek s nepálskými motivy

Nepálská hudba – výroba chrastítka a hvízdátka podle nepálského vzoru

Nepálská kuchyně – dal bhat – tradiční nepálské jídlo, momo taštičky,

Vosková batika – obrázek s nepálskými motivy

Výstavka prací žáků a rušení mandaly

Projektový den na téma Nepál

31. ledna probíhal na škole projektový den . Zabývali jsme se tématem, které je pro nás v tuto dobu aktuální vzhledem k blížícím se nepálským dnům.Děti se pozdělily do skupin, které zpracovávaly různá témata o Nepálu(Hliněný tygr, Hory – život a smrt,Jak blízké mohou být děti ze vzdáleného Nepálu, Kumari – bohyně jen do první krve, Statistika nuda je má však cenné údaje- aneb Nepál v řeči čísel, Pyramida přání, Záhady Nepálu – od vody po nebe).O své poznatky se všechny skupiny podělily v jednotlivých dílnách. Každý žák si zpracoval svůj pracovní list.