Příchod do školy po dobu stavby

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍCHODU DĚTÍ DO BUDOVY ŠKOLY PO DOBU STAVBY OPĚRNÉ ZDI

Pro děti budovy 1. stupně bude po dobu stavby navíc otevřen příchod také horní brankou školní zahrady 1. stupně.

  • Čas otevření průchodu zahradou je 7:40 až 7:55 hodin, mimo tento čas je zahrada uzamčena.
  • Děti se na zahradě nezdržují. Bez zdržování projdou zahradou ke spodní brance a dál pokračují do vstupu školy kolem recepce.
  • Mají-li s sebou kola, koloběžky apod., zahradou je jen provedou a zaparkují na určeném místě. (Na zahradě na nich nesmí jezdit.)
  • Po vyučování odcházejí standardně kolem recepce, zahradu již neprocházejí.

Pro žáky budovy 2. stupně bude po dobu stavby navíc otevřen příchod také bránou školní zahrady 2. stupně.

  • Čas otevření průchodu zahradou je 7:40 až 7:55 hodin.
  • Děti se na zahradě nezdržují. Bez zdržování projdou zahradou a pokračují do vstupu školy.
  • Mají-li s sebou kola, koloběžky apod., zahradou je jen provedou a zaparkují na určeném místě. (Na zahradě na nich nesmí jezdit.)
  • Po vyučování odcházejí standardně brankou pod pódiem.