Platby za ŠKOLNÍ DRUŽINU

Změny v platbách za ŠKOLNÍ DRUŽINU – 2. pololetí 2020 /2021

Po opětovném vyhlášení uzavření škol se snižuje platba za celé 2. pololetí školního roku 2020/2021 takto:

Pro 1. a 2. třídu – na 450 Kč / 225 Kč (docházka do 14.hod)

Pro 3.,4.,5. třídy – na 300 Kč / 150 Kč (docházka do 14.hod)

Kdo již zaplaceno má za 2 pol. školního roku 20-21, školné bude převedeno na příští školní rok.

Kdo zaplaceno ještě nemá, zaplatí poníženou částku dle třídy a docházky dítěte na účet školy 2241441359/0800 (do poznámky uveďte DRUŽINA, JMÉNO DÍTĚTE A TŘÍDA).

Rodiče žáků 5. ročníků mohou požádat o vrácení písemně u hospodářky školy.

V žádosti musí být:

· jméno majitele účtu

· číslo účtu

· částka

· jméno dítěte, o které jde

Informace o odlišných platbách pošle přes Bakaláře vedoucí ŠD paní Radová, nebo se můžete informovat přímo u hospodářky školy.