Patronát u Ježečků

Páťáci mají patronát nad třídou Ježečků v MŠ. Od prosince chodili v malých skupinkách a připravovaly pro školkáčky program. Program byl různorodý. Děti si užily několik výtvarných dílniček, poslechly si hru na kytaru, proběhly opičí dráhu, užily si loutkové divadlo…