Patronát 7.A – předání 3D dárků ve školce

Pomocí online programu Thinkercad naše třída 7.A pod vedením paní učitelky Dolejší vytvořila na počítači modely vkládacích puzzlí s geometrickými tvary. Poté se modely vytiskly na 3D tiskárně. V rámci patronátu jsme navštívili mateřskou školku a darovali jsme dárky dětem.