Organizace začátku školního roku 2022/23

Čtvrtek 1. 9. 2022

8:00 sraz se u podia u 2. stupně, slavnostní uvítání, společné fotografování, uvítání prvňáčků. Následuje program ve třídách do cca 9:40. Družina od 9:40 v normálním režimu.

Pátek 2. 9. 2022 (není odpolední vyučování)

8:00 – sraz ve svých třídách. 1. stupeň – stmelovací hry OSV, aktivity preventivní + třídnické práce

Konec vyučování: 1. A a 1. B v 9:45 (ŠD jde s 1. třídou na oběd již v 11:15); 2. tř. v 11:10(15), aby v 11:30 byli v jídelně, ostatní třídy 1. st. v 11:40

2. stupeň – 8.00 – 9. 00 TU ve svých třídách, seznámení s hrou Scrable a jejími pravidly, 9.00 – 11. 15 hra Scrable • 11.15 – 11. 45 ve svých třídách – odpočinek po hře, ZV na hru • 12:00 – vyhlášení výsledků – hřiště

Konec vyučování: 6. tř, 7. A a 7. B ve 12:15 (hned po vyhlášení výsledků), 8. + 9. tř. ve 12:30

Pondělí 5. 9. 2022 (není odpolední vyučování)

8:00 – sraz ve svých třídách – třídnické práce + tmelení třídních kolektivů

Konec vyučování: 1. A a 1.B v 10:45 (ŠD jde s 1. třídou na oběd již až 11:15) 2. + 3. tř. – plavání; 4., 5., 6.tř, 7. A  ve 12:00; 7. B, 8. A, 8. B, 9. B.  ve 12:35

Úterý 6. 9. (není odpolední vyučování)

8:00 – sraz ve svých třídách – třídnické práce + tmelení třídních kolektivů

Konec vyučování: 1. A a 1.B, 7. B v 11:40; 2. + 3. tř. – plavání; 4., 5., 6.tř ve 12:35; 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B. ve 13:30

Od středy 7. 9. – Výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd.