Něco končí, něco začíná….

Konec školního roku bývá ve znamení výletů. My jsme vyrazili na Benecko. Užili jsme si putování krásnou přírodou, došli jsme na rozhlednu Žalý, vyhlídku Šeřín, navštívili Vrchlabí a Jilemnici a v Poniklé jsme  vyráběli perličkové ozdoby. Někteří vyrazili i k prameni Labe. Po návratu nás čekal v pondělí program s mokropeskými hasiči a v úterý piknik u Berounky. A nakonec přišel poslední den, ten úplně nejposlednější, protože deváťáci míří do světa. Rozdali jsme si vysvědčení, vzpomínali, i nějaké slzy ukáply. Tak ať se vám všem daří.