Návštěva všenorské knihovny

V měsíci říjnu jsme poprvé společně zavítali do všenorské knihovny sídlící v Kulturním domě. Pro některé z nás to byla úplně první návštěva, pro někoho je toto prostředí důvěrné známé a mezi knihami se cítí jako doma. S paní knihovnicí jsme se seznámili s pravidly, která je nutno dodržovat, aby všechny knížky byly k dispozici každému, kdo má o ně zájem. Měli jsme prostor pro samostatné listování, nahlížení, pročítání, ale také poslech zajímavého příběhu. Už se moc těšíme na další návštěvu.