Národní plán obnovy

Naše škola v rámci projektu Národního plánu obnovy poskytuje doučování pro své žáky. Doučování je v období od 1.1.2022 do 30.8.2023 financováno z fondů Evropské unie z programu Next Generation EU. Hlavním cílem je zmírnění negativního dopadu výpadku prezenční výuky v důsledku koronakrize, a poskytnutí podpory žákům ohroženým školním neúspěchem. Do projektu je zapojeno celkem cca 20 žáků z 2. až 9. ročníku, které doučují pedagogové naší školy. Jsme rádi, že můžeme být zapojeni do tohoto projektu, který vnímáme jako velmi přínosný. Díky individuálnímu přístupu má žák jedinečnou možnost si vybudovat vztah k předmětu, v kterém v minulosti selhával nebo ho do té doby nemusel bavit. 

Národní plán obnovy